Detailní popis funkcí Portálu SVJ

 • Základní vlastnosti:
  • systém založený na webové aplikaci - maximální možná dostupnost všem uživatelům
  • jednoduchý, přehledný a funkční design
  • pro přístup na Portál SVJ Vám bude přidělena doména třetího řádu například: domynakopci.psvj.cz, nebo je možné využít vlastní již existující doménu
  • 1 GB prostoru na datovém úložišti (dostačující pro minimálně 10 let běžného provozu SVJ o velikosti cca 100 jednotek)
  • SSL certifikát pro zabezpečené připojení
 • Funkce:
  • úvodní editovatelná nástěnka pro základní informace pro členy včetně veřejné stránky např. pro zveřejňování výběrového řízení
  • strukturovaná správa dokumentů, více úrovní kategorizace
  • hlášení a evidence řešení problémů s odpovědnou osobou (výborem, správcem)
  • odečty měřidel, možnost samoodečtu, evidence měřidel, grafy a porovnávání hodnot, nástroj pro jednoduchou kontrolu správnosti hodnot
  • diskuze pro vlastníky s možností přidat přílohy, fotky a odkazy
  • online ankety a hlasování pro zjištění názorů členů s ohledem na vlastnické podíly
  • komplexní nástroj pro správu shromáždění:
   • pozvánky, zápisy, příprava bodů k jednání
   • speciální online/offline nástroj pro vedení shromáždění
   • kompletní hlasovací logika dle platné legislativy, práce s podíly vlastníku dle katastru nemovitostí
   • podpora elektronické formy čtení hlasů ulehčující práci zejména pro větší společenství
   • důraz na vizualizaci průběhu shromáždění za účelem minimalizace nedorozumění
   • evidence přítomnosti, usnášeníschopnosti, potřebného kvóra a výsledku hlasování pro každý bod jednání zvlášť
   • automatické vygenerování zápisu do PDF dle nasbíraných dat přímo na shromáždění
   • funkce na hlídání povoleného maximálního podílu - je-li limit implementován ve stanovách společenství
  • evidence jednotek:
   • evidence vlastníků a uživatelských účtu k jednotkám
   • automatické načítání dat z katastru nemovitostí, hlídání změn
   • evidence stavu kont, grafy a vizuální zvíraznění dlužníků
   • evidence předepsaných záloh, výpočet dlouhodobých záloh dle poměru na společných částech
   • napojení na bankovní účet pro automatizované zpracování stavů účtu a odesílání upomínek
  • kompletní účetnictví pro SVJ:
   • evidence dokladů (faktur)
   • evidence pohybů na učtech vlastníků
   • automatické/poloautomatické zpracování banky (úhrad) umožňuje-li banka vzdálený přístup
   • mzdová agenda (odměny výboru)
   • dohady, vypořádání záloh
   • analytické nástroje
   • roční závěrka do PDF
   • exporty z/do excelu
  • rozúčtování nákladů:
   • rozúčtování nákladů dle podílu
   • rozúčtování nákladů na teplo dle vyhlášky 269/2015 Sb., § 3
   • rozúčtování nákladů na teplou vodu dle vyhlášky 269/2015 Sb., § 4
   • výstup v přehledném protokolu o vyúčtování ve formátu PDF
   • vytvoření předspisu záloh dle aktuální spotřeby na další období ve formátu PDF
  • notifikace a upozornění:
   • notifikace a upozornění formou emailu nebo SMS
   • každý uživatel má možnost nastavení pro jednotlivé zdroje notifikací
   • notifikace z modulů správy dokumentů, diskuzí, evidence problému, anket a dalších
   • upozornění na změny v registrech - katastru nemovitostí či insolvenčním rejstříku
   • upozornění o stavu konta, přeplatky a nedoplatky
 • Ukázka pracovní plochy nástroje pro vedení shromáždění:

  Ukázka pracovní plochy nástroje pro vedení shromáždění