Základní informace o Portálu SVJ

Portál SVJ je určený pro vlastníky, výbory ale i pro profesionální správce nemovitostí.

Aplikace je vyvíjena za účelem zlepšení komunikace, transparentnosti a efektivity správy nemovitosti ve formě společenství vlastníků jednotek. Zvýšení efektivity správy pomocí automatizace vede k menší ceně, nebo ke zvýšení kvality.

Nasazením našeho produktu a upravením některých vnitřních procesu je možné dosáhnout minimalizace nutnosti lidské práce při výkonu administrativní správy domu. Tohoto je docíleno pomocí online napojení na banku, automatizovaného zpracování plateb, hlídáním veřejných rejstříků, zajištěním zabezpečeného online přístupu k co nejvíce informacím všem vlastníkům, automatickému zasílání notifikací například o případném nedoplatku emailem nebo SMS a podobně. Maximum možných opakujících se úkonů je cílem automatizovat ať už formou plné automatizace (jako správce nemusím dělat nic) nebo poloautomatizace, kdy jsou potřebné úkony zpracovány do té míry, aby nebylo potřeba nic složitě počítat, zapisovat, vyplňovat (typicky proces výplat odměn členům volených orgánů a jejích hlášení státním institucím, kdy se tento úkon omezí na výtištění již vyplěného formuláře a odešle).

Klíčové vlastnosti: