Ceník služeb Portálu SVJ

Zadejte počet jednotek Vašeho SVJ:

 • Paušální tarify využívání služeb Portálu SVJ:
  • HLÍDAČ
   • Služba zajišťuje hlídání změn v katastru nemovitostí a v insolvenčním rejstříku za účelem včasné reakce při změně vlastníka nebo řešení dluhů, exekucí či insolvencí.
   • Tato služba zajistí informovanost výboru či správce tak, aby mohl včas zareagovat v případě nutnosti přihlášení SVJ do insolvenčního řízení.
   • Hlídání katastru nemovitostí je velký pomocník pro evidenci vlastníků a pomáhá zejména při konání shromáždění nebo nutnosti mít skutečné informace o tom kdo je vlastníkem jednotky. Pomáhá také v případech, kdy dojde ke změně vlastníka a nový vlastník neoznámí nabytí jednotky.
   • Výstupem jsou notifikace odpovědné osobě (email nebo SMS) na týdenní bázi nebo tabulka s údaji a historii po přihlášení do webového rozhraní.
   • Cena: ? (zadejte počet jednotek)
   • SPRÁVA
    • Tato služba je určena SVJ které potřebují zlepšit komunikaci, nebo postupně elektronizovat a zefektivňovat správu domu.
    • Veřejná část viditelná bez přihlášení s jednoduchou webovou prezentací SVJ, kterou lze jednoduše přizpůsobit (vložit obrázek, změnit kontaktní údaje apod.).
    • Webový portál s vlastní adresou (vaše doména nebo doména jméno.psvj.cz), SSL certifikát pro zabezpečenou komunikaci.
    • 1GB prostoru (dostačující pro minimálně 10 let běžného provozu SVJ o velikosti cca 100 jednotek).
    • Evidence vlastníků, odečty měřidel, strukturovaná diskuze, ankety, správy dokumentů, hlášení závad (ticketovací systém), kalendář důležitých termínů (revize, kalibrace apod.).
    • Speciální modul pro komplexní vedení shromáždění SVJ, který řeší problémy hlasování pomocí hlasovacích karet s čárovými kódy. V kombinaci s bezdrátovou čtečkou čárových kódů (funguje s jakoukoliv standartní čtečku) není problém s vedením shromáždení o 100 a více jednotkách. Modul prezentuje okamžité výsledky, které je možné promítat nebo posléže vytvořit zápis a protokoly o hlasování v PDF. Jsou respektovány vlastnické podíly a plné moci, které je možno přehledně evidovat včetně speciálních možností, jako jsou například uživatelsky definované limity udílení plných moci dle velikosti podílu apod.
    • Funkce portálu po příhlášení je možne přizpůsobit konkrétním požadavkům.
    • Možnost nastavení několika úrovní uživatelských práv - vlastník, správce, externí firma (dodavatel) a další.
    • Cena: ? (zadejte počet jednotek)
    • Navíc funkce HLÍDAČ ZDARMA.
   • KOMPLET
    • Kompletní balík nástrojů pro SVJ, které chce řešít administrativní správu svépomocí nebo nad ní mít 100% kontrolu, výbor nebo odpovědná osoba pouze plní portál daty. Cílem je automatizovat maximum operací, které lze automatizovat. Dle zkušeností je objem takovéto práce v řádech jednotek hodin měsíčně při velikosti SVJ cca 100 jednotek.
    • Tarif obsahuje všechny funkce tarifu SPRÁVA, které navíc rozšiřuje o modul účetnictví SVJ a napojení na banku (je li bankou podporované).
    • Součástí učetnictvi je rovněž funkce rozúčtování nákladů včetně teplé vody a tepla dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., automatizované rozesílání přehledných protokolů vyúčtování v PDF.
    • Možnost nastavení práv pro dodavatelské firmy, importy a exporty dat v CSV (excel) nebo PDF.
    • Navíc 1GB prostoru na datovém úložišti z duvodů většího nároku na prostor (doklady, vyúčtování a pod.).
    • Cena (účetnictví si vedu v programu sám): ? (zadejte počet jednotek)
    • Cena včetně služeb účetního (Administrativní správa SVJ): ? (zadejte počet jednotek)
    • Navíc funkce HLÍDAČ ZDARMA.
  • Ceník dalších služeb:
   • Služby účetního samostatně - Administrativní správa SVJ
    • V kombinaci se službou KOMPLET zvýhoděná cena viz. ceník tarifů.
    • Samostatnou administrativní správu SVJ je třeba poskytovat zákazníkovi na míru dle dohody. Je třeba stanovit úroveň možné automatizace v zavislosti na možnostech bankovního účtu SVJ, dodavatelu SVJ a přístupu výboru či správce k výkonu správy.
    • Zpravidla je nutné převzít stávající účetnictví, což může znamenat jednorázové náklady závislé na stavu a kvalitě stávajícího vedení účetnictví.
    • Máte-li zájem o více informaci neváhejte nás kontaktovat, úvodní konzultace ohledně principů a vyhodnocení náročnosti je ZDARMA.
    • Orientační cena: ? (zadejte počet jednotek)
  • Ceník jednorázových úkonů:
   • Konfigurace portálu SVJ (založení účtu pro odpovědnou osobu a pomoc při nastavení parametrů Vašeho SVJ): ZDARMA
   • Převzetí řádně vedeného účetnictví SVJ v elektronické podobě (stavy účtů v excelu, nebo jiné strojově čitelné formě): ZDARMA
   • Převzetí účetnictví SVJ v průběhu kalendářního roku - za každý měsíc od okamžiku známého stavu účtů za standartní cenu provozu služby - viz. ceník
   • Máte-li dotaz ohledně převzetí účetnictví neváhejte nás kontaktovat, v některých případech je třeba postupovat individuálně, dohoda formy spolupráce a konzultace ohledně možností převzetí stávajícího účetnictví je ZDARMA
   • Odborné poradenství v oblasti SVJ - více informací zde: www.problemysvj.cz
   • Administrativní práce - zadávání dat (faktury, odečty, komunikace s úřady): 400,- Kč / 1 hodina
   • Technická konzultace o možnostech automatizace správy SVJ: 600,- Kč / 1 hodina
   • Implementace import/export dat na míru: 900,- Kč / 1 hodina
   • Implementace bankovního propojení: 1200,- Kč / 1 hodina